Cateringu dietetycznego Catering Na Poziomie
I
[Informacje na temat Polityki]

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny CATERING NA POZIOMIE.
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym.
Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym podstawą prawną ich wykorzystania.
Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.
Celem niniejszej Polityki jest:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca- Marek Polasik prowadzący działalność gospodarczą pod firma firmą Restauracja Tam Gdzie Zawsze Marek Polasik z siedzibą w Gdańsku, ul.
  Chmielna 72/1 80-748 Gdańsk , NIP 584-263-26-02, telefon: +48 516809911, poczta elektroniczna: cateringnapoziomie@wp.pl.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazane w celu przetwarzania innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy cateringu, rozpatrzenia Twoich reklamacji itp. Do takich podmiotów zewnętrznych należą firmy dostarczające nam oprogramowanie, firmy kurierskie czy biuro księgowe. Co istotne, podmioty te jedynie przetwarzają Twoje dane osobowe, a nie są ich administratorami, a zatem nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować. Gwarantujemy, że dbamy, aby podmioty te dokonywały przetwarzania danych osobowych wyłącznie na cele, w jakim dane zostały im powierzone, jak również, że kontrolujmy, czy podmioty te dbają o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 3. Twoje dane możemy także udostępniać urzędom i organom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, na ich wyraźne żądanie i w oparciu o podstawę prawną żądania do udostępnienia Twoich danych osobowych.
  III.
  [Dane osobowe, które gromadzimy oraz cel przetwarzania]

  Poniżej wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:
  Imię i nazwisko – Weryfikacja płatności, Twoich uwag oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach;
  Adres e-mail – Korespondencja e-mail, kontakt z Tobą, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu;
  Numer telefonu – Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu;
  Adres dostaw – Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę.
  IV.
  [Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe]

  Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:
  Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego;
  Kiedy trwa realizacja zamówienia – jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe;
  Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście, jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
  V.
  [Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru]

  Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)), przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu: